TravelTECH Partnerem Technologicznym Grupy Lufthansa

Jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy Partnerem Technologicznym Grupy Lufthansa. Przynależność do elitarnego grona 15 partnerów na świecie jest dla nas nobilitująca. Współpraca między TravelTECH o Lufthansą jest odpowiedzią na nowe wyzwania ciągle rozwijającej się branży turystycznej. Dziękujemy za zaufanie!