Nowy adres, nowe możliwości

Siedziba firma TravelTECH Sp. z o.o. 1 czerwca 2017 roku zmieniła adres, z dotychczasowego przy rondzie Mogilskim, na budynek przy ul. Życzkowskiego 14 w Krakowie, należący do Krakowskiego Parku Technologicznego, instytucji otoczenia biznesu wspierającej rozwój gospodarczy Małopolski. Funkcjonowanie w kreatywnym środowisku platform współpracy, tworzących skuteczne narzędzia do wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju technologicznego pozwala nam być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami rynku oraz nowościami technologicznymi. Liczne szkolenia i konferencje organizowane przez Krakowski Park Technologiczny są szansą na wymianę informacji i dialog z innymi profesjonalistami.